Om Gymutrustning

GymUtrustning har varit aktiva inom gymförsäljningsbranschen sedan 2003 men då höll vi oss framförallt inom Örebro och hade ingen hemsida. Men efter att försäljningen ökat så bestämde vi oss 2011 att starta hemsida och visa upp våra produkter.

Vår största mål är att kunna bidra med hög service


2013 © Produced by Sveabyrån